Methode Engineer Multidiscipline

Work Description:

 • Lage og holde oppdatert multidisiplin metode ( PowerPoint)
 • Presentere multidisiplin metode i metode gjennomganger
 • Gjennomganger med Construction ( få solgt metoden tidlig inn og få eventuelle kommentarer før gjennomganger med plan.
 • Kalle inn til gjennomganger med Plan for å selge den inn metoden
 • Stille i alle ukentlige metode møter
 • Ansvarlig for multidisiplin metode (operasjonsrom)
  • Kjøre nødvendige møter
  • Overordnet status
  • Schedule / 6 uker look Ahead
  • Stille i uke møte med Construction
  • Oppdatere metoder om nødvendig og rapportere i etablerte kommunikasjons linjer
  • Rapportere til metode personell om informasjon gitt i møter med Construction.
 • Interface kommunikasjon vil blir mot:
  • Disiplinleder- metode – Struktur
  • Metode leder
  • Disiplin metode personell pluss metode ingeniører
  • Construction installasjons lead – multidisiplin
  • Planleggere
  • Design ingeniører

Requested competence:

Language: English and Norwegian

IT Programme:  PowerPoint, Excel, Navis, CCS and MIPS

Start: 01.04.2019
End date: 31.05.2020

Arbeidsted: Vestlandet

For ytterligere informasjon vennligst ta kontakt med June Sjuve på mobil: 91 82 82 66 eller mail june@allum.no

Apply for this job: