Senior Ingeniør Rørdesign

Arbeidsoppgaver:

 • 3D-design av rørsystemer med bruk av PDMS / E3D
 • Utarbeide 2D-tegninger / draft
 • Kunne bruke 3D-verktøy og delta i designgjennomgang
 • Utarbeide arbeidspakker
 • Delta i Layout-arbeid
 • Fylle ut nødvendige dataregister
 • Delta på disiplinsjekk

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Minimum teknisk fagskole innen relevant fagområde
 • Det kreves lang relevant erfaring med rørdesign fra Norsk olje og gass industri
 • Erfaringen må inkludere rørdesign i PDMS / E3D og utarbeidelse av tegninger
 • Erfaring med utarbeidelse av arbeidspakker
 • Må være familier med andre fagområdet innen rørdisiplinen. Som f. eks (rørstøtter, stress, layout, material handling)
 • Må ha inngående kjennskap til lover og regler som gjelder for disiplinen
 • Systematisk og nøyaktig
 • Høy lojalitet til tidsfrister og kvalitetskrav
 • Løsningsorientert

Språk: Kommuniserer godt på Norsk og Engelsk – både muntlig og skriftlig
Arbeidssted: Stavanger
Varighet: ASAP – 31.12.20 med mulighet for forlengelse

For ytterligere informasjon vennligst ta kontakt med June Sjuve på mobil: 91 82 82 66 eller mail june@allum.no