HMS og Kvalitet

iso-9001 hoved_achillesjqs

Q/A

Begge bedrifter er godkjent av Achilles for 2016.

Marine Installasjon ble ISO sertifisert i mars 2015 og har akkurat vært gjennom resertifisering med godt resultat.

Våre kvalitetssystemer skal sikre at våre produkter og tjenester oppfyller de krav og standarder som bedriften har som målsetting og er godt integrert i våre arbeidsmetoder.

Vi definerer kvalitet som en kombinasjon mellom kompetanse og effektivitet. Vi bestreber oss på å innfri 100% av kundenes krav og dette krever at våre ansatte utfører oppgavene effektivt og med godt resultat. Det er derfor en klar målsetning for oss å ha ansatte med høy kompetanse.

HMS

Marine Installasjon og Allum Marine jobber kontinuerlig med å forebygge ulykker, skader og belastninger gjennom vår håndtering av forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet.
Vi ønsker å skape en trygg bedriftskultur med lojale ansatte samt å være en bedrift med god trivsel, interessante utfordringer og lave fraværs- og skadetall. Vi har et sterkt fokus på HMS og jobber systematisk med alle våre ansatte.

«Vinnerne i vanskelige tider er ikke bare de som klarer å tilpasse seg et nytt kostnadsnivå, men som samtidig klarer å investere på de riktige områdene»