Mekanisk Designer

For en kunde i Horten søker vi etter Mekanisk Designer

Typiske arbeidsoppgaver vil bli:

  • Utforming av produksjonsunderlag, 3D modellering og 2D tegning
  • Utforming av stykklister og revisjonshåndtering
  • Evt. noe styrkeberegning og dimensjonering (finite element metodikk)
  • Framstilling av prototyper i samarbeid med egen Industrialiserings avdeling og mekanisk verksted
  • Testing av nye materialer og gjøre bruk av ny materialteknologi
  • Gjerne erfaring med maskiner fra verksted/produksjon etc

Krav til utdanning/praksis:

Vi søker en person med Bachelor, Master, eller tilsvarende utdanning innenfor maskin med spesialisering innenfor noen av områdene nevnt over, gjerne innen produkt design, materialkunnskap. Erfaring innenfor geometrisk dimensjonering og toleransesetting. Gjerne også Autodesk og Siemens Teamcenter erfaring. Vi vil vurdere søkere både med og uten relevant erfaring/praksis.

Andre opplysninger:

Arbeidssted er Horten. Arbeidet foregår i team i teknologiavdelingen blant folk med meget allsidig faglig bakgrunn (fysikk, elektronikk, mekanikk).

Varighet: 6 mnd. med mulighet for forlengelse

Oppstart: asap

For ytterligere informasjon vennligst ta kontakt med June Sjuve på mail: june@allum.no  eller telefon: 91 82 82 66